Lapse sensomotoorne areng 1.-3. elukuuni

Lapse sensomotoorne areng 1.-3. elukuuni

1 elukuu

 • Domineerib üleüldine painutusasend (füsioloogiline painutus)
 • Jäsemed on kõikidest liigestest painutuses
 • Lapsel puudub peakontroll, vertikaalsetes asendites (toetatud seimine ja toetatud istumine) vajub lapse pea õlgade vahele
 • Seliliasendis on pea pööratud küljele
 • Kõhuli asendis on laps painutuses, esinevad mittetahtlikud ehk spontaansed roomamisliigutused
 • Toetatud seismisel toetub laps täistallale, samast asendist ettepoole kallutades teeb laps sammuliigutusi (sammurefleks)
 • Laps jälgib värvilisi esemeid ja pöörab pea nende suunas (valgusallikad, televiisor, mänguasjad)
 • Lapsel on olemas pilkkontakt, esialgu naeratab ta vaid unes
 • Pöörab pead, kui keegi toas liigub
 • Laps kasutab suhtlemiseks ja enda soovide väljendamiseks nuttu

1-2 elukuu

 • Füsioloogiline painutus hakkab taanduma, käed on tihedamini avatud (pöial ei ole enam peopesas)
 • Seliliasendis suudab laps hoida pead lühikest aega keskjoonel, enamjaolt on pea küljele pööratud
 • Kõhuli asendis esineb veel kerge painutusasend, laps on lühiajaliselt võimeline tõstma pead aluselt ülesse
 • Hakkab tekkima peakontroll, kätest istuma tõmmates vajub pea veel natukene tahasuunas
 • Laps hakkab koogama (aaaa, uuuu)
 • Laps naeratab nüüd ka ärkvelolles
 • Lapsel tekib püsivam pilkkontakt ning ta on võimeline jälgima mänguasja

2-3 elukuu

 • Seliliasendis suudab laps hoida pead pikemat aega keskjoonel, jälgib mänguasja 180 kraadi
 • Seliliasendis toob käed tahtlikult keskjoonele, saab kätega mänguasjale pihta (tekkinud on silm-käsi koostöö)
 • Vaatleb oma käsi ja viib neid suhu
 • Kõhuli asendis on laps võimeline lühiajaliselt säilitama stabiilse küünarvarstoetuse
 • Kätest istuma tõmmates ei vaju pea enam tahasuunas, tekkinud on peakontroll
 • Hakkab arenema lalin, laps katsetab oma häälega – toob esile kõrgemaid ja madalamaid helisid

Maarja Säde